De politiek en de gemeente Moerdijk

(én zijstapjes)           
door Leo Smid                       

Vorige maand Maart 2014 Volgende maand
Ma Di Wo Do Vr Za Zo
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Op deze blog presenteer ik o.a. mijn blik op de politiek in de gemeente Moerdijk. Ik ben lid van de gemeenteraad voor het CDA.

Het CDA is niet verantwoordelijk voor de tekst op deze pagina.

Zo nu en dan maak ik een uitstapje buiten de politiek.

Informatie over het CDA, afdeling Moerdijk vind je op
www.cdamoerdijk.nl

Reacties kun je sturen naar
ljj.smid@gmail.com

 Leo Smid, Zevenbergen,
06 2520 5686

CDA-jongeren in Brabant
  www.brabantcdja.nl  

CDA-Brabant
http://www.cda.nl/noord-brabant

CDA-landelijk
www.cda.nl   


Vrijdag , 22 November 2013  

Andere blogsite

 

Als gevolg van veel spam en allerlei opmaakproblemen, waardoor het onder meer niet meer mogelijk was om te kunnen reageren op de bloglezers, ben ik in het weekend van 23/24 november 2013 overgestapt naar een andere blogsite.

 

Wil je mij blijven volgen?

 

http://leosmid.wordpress.com  

 

Bedankt als trouwe lezer op mijn oude blogsite. Misschien tot op mijn nieuwe site!

 

Leo Smid (06 2520 5686 / ljj.smid@gmail.com

 

 

Reageer hier 17:15 uur  

Zondag , 18 Augustus 2013  

Cura Serena

 In de wijk Serena in Zevenbergen heeft
het steunpunt Cura Serena er een
voorziening bij.
Het betreft in dit geval een
vorm van 'leunpunt' op de hangplek bij
de vooringang.


 

1 Reactie 21:51 uur  

Zondag , 18 Augustus 2013  

Hondenbelasting

In de vergadering van de gemeenteraad van donderdag 15 augustus jl. kwam weer eens het onderwerp ‘Afschaffen of handhaven hondenpoepbelasting’ voorbij. Op de agenda stond een aantal mogelijke belastingmaatregelen waarover een besluit door de raad kon worden genomen. Keuzes waren: invoeren, afschaffen of handhaven. Allemaal met het doel al dan niet de gemeentekas te spekken.

 

 

Dan heb je het b.v. over een onderwerp dat  brede gespreksstof is tijdens feestjes en partijtjes. Je kunt er gif op innemen dat je voor- én tegenstanders treft én een verhitte discussie.
Over – in dit geval – honden en hondenbelasting. Maar ook worden snel vergelijkingen met andere ergernissen gemaakt en hoe de gemeente daar mee om zou moeten gaan. Voorzetten genoeg te bedenken bij een hapje en een drankje.

Denk maar aan kattenoverlast in jouw tuin. Terwijl je al die beesten het liefst opknoopt, als je kleine weer eens binnenstrompelt met vieze handen van kattenpoep en de ribbeltjes onder zijn schoentjes vol zitten met stinkende drab. Uiteraard de kat van de buren, want jij hebt immers geen behoefte aan die vlooienbalen.
Of als je ’s avonds met je fiets netjes over het fietspad naar huis rijdt en je te laat merkt dat die grote hopen paardedrollen onder je banden doorglijden. Hopelijk ga je niet onderuit, anders kunnen ze wat jou betreft meteen al die paarden naast de loslopende katten hangen. Geheid dat je de tongen los krijgt op je feestje op het moment dat hét even inzakt.


In de gemeenteraad was de discussie al niet anders. Heel herkenbare volksvertegenwoordigers; een weerslag van de bevolking. Vóór- en tegenstanders, kreten als “waarom alleen hondenbelasting” en “alle hondenoverlast de wereld uit” kwamen uiteraard ook voorbij
.


Tot de laatste groep behoren ook raadsleden die van mening zijn dat je een einde maakt aan deze ergernis nr. 1, als je als overheid maar voldoende maatregelen neemt.

Moet je ’s avonds rond elf uur die hondenuitlater maar eens op aanspreken, als hij nalaat de rommel van zijn hond op te ruimen. Dan gaat jouw bemoeienis (en die van de BOA) wel over. Doe je nooit meer! 


Oh ja. De kosten van maatregelen tegen hondenoverlast zouden, volgens een paar raadsleden, moeten worden voldaan door alleen de hondenbezitters. Doe er maar een ‘schepje’ bovenop was de teneur. Dan wordt de overlast vanzelf minder. En vooral de boetes verhogen en meer bekeuren.
Zou afschrikken als je die raadsleden mag geloven. Ook het veroorzaken van overlast, het voorkomen hiervan, het nemen van maatregelen en het regelen van voorzieningen werd – gemakshalve – maar weer eens op de bekende grote hoop gegooid. Of dit ook maar iets met elkaar uit te staan heeft (in de dagelijkse praktijk van de hondeneigenaar)!


Afijn de hondenbelasting is van de baan en de voorzieningen blijven. Dat laatste is een hele geruststelling voor al die hondeneigenaren die wél netjes de rommel van hun hond opruimen.


Overigens geldt dit ook voor het openbare ‘urinoir’ op de markt in Zevenbergen. Wordt volgens de geruchten veelvuldig gebruik van gemaakt en zal – als het centrum wordt opgeknapt – wel ergens terugkomen. Voor het gebruik van deze voorziening wordt geen enkele burger apart aangeslagen.

Net als voor het donkere hoekje bij de voordeur van de RABO-bank nabij het Haveneind.


Misschien iets voor de discussie op het volgende verjaardagsfeestje.

 

 

 

Mijn mening? Ik heb geen hekel aan hondendrollen hoor. Moet dan wel hond om heen zitten.

Reageer hier 12:45 uur  

Vrijdag , 9 Augustus 2013  

Najaarspolitiek

Op de website van het CDA Moerdijk (www.cdamoerdijk.nl) heb ik een aantekening gemaakt over de komende vergadering van de gemeenteraadraad op 15 augustus.

De vakantieperiode zit er al weer haast op en het politieke leven in de gemeente Moerdijk gaat ook weer van start.

 

 

 

Ik heb melding gemaakt van o.m. de te verwachten discussie over het al dan niet overeind houden van de hondenbelasting. Best belangrijk gezien de vele reacties van bewoners over honden, ergernissen en de kosten voor de gemeente, om rommel van honden in de openbare ruimte te voorkomen.

Voorstanders van handhaving van de hondenbelasting zijn o.a. van mening dat hondenbezitters zelf maar moeten betalen voor hetgeen honden – waar dan ook (in) – achterlaten.

Tegenstanders van deze belasting voeren bijv. als argument aan om deze algemene belastingmaatregel te cancelen, dat deze vorm van belasting niet meer van deze tijd is. Dat het niet te verkopen is dat je deze belasting wel heft voor hondenbezit, maar niet voor andere huisdieren die ook buitenlopen én jouw tuin of zandbakken vervuilen.

Het gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs de uitspraak gedaan dat (het innen van) hondenbelasting onrechtmatig is. Dit wordt voer voor behandeling bij de Hoge Raad.

 

De vraag is terecht: moet je op dit moment veel energie steken in de discussie of je voor of tegen bent, ga je – als politiek - de uitspraak van de Hoge Raad afwachten of hak je de knoop eindelijk door. Immers, de gemeente maakt uit of deze belasting wordt geheven. En de gemeente? Dat zijn de bewoners.

 

 

 

Gelet op de agendapunten zal de raadsdiscussie op 15 augustus niet maatgevend zijn voor de politieke discussie die de komende maanden in de raad gevoerd zal moeten worden. Eigenlijk van ondergeschikt belang (op wiens tenen ga ik nu weer staan?). Vooral als we kijken wat deze gemeente nog meer bezig houdt en wat er de komende tijd op de gemeente afkomt.

Een paar onderwerpen?

Naast de bezuinigingen die het rijk de gemeente nog zal opleggen, de overgang van een deel van de AWBZ naar de WMO, de jeugdzorg, werk en bijstand, onderwijs en niet in de laatste plaats de (zorg voor) vrijwilligers in deze gemeente. Dit zijn wat sociaal getinte zaken.

 

Ook op economisch gebied zal er nog flink gediscussieerd gaan worden, b.v. over het logistieke park Moerdijk. Komt dat er nu wel of niet, op de voorgenomen plaats, met welke omvang? De discussie over het havenschap Moerdijk, b.v. de inbreng van de gemeente en de toenemende invloed op het beleid van buitenaf.

 

Het overleg over de energie (-voorziening), zoals over de voorgenomen plaatsing van nog meer windmolens en gebruik van andere alternatieve methoden voor energieopwekking.

De achterblijvende woningbouw in de gemeente is een permanente zorg voor de raad. En niet te vergeten de discussie over allerlei vormen van bovenlokale en regionale samenwerking (zie ook mijn blog van 10 maart jl).

Voorlopig voor de gemeenteraadsleden geen tijd om “op de handen te gaan zitten” en achterover leunend de nieuwe raadsverkiezingen op 19 maart 2014 afwachten.

 

 

Reageer hier 10:44 uur  

Maandag , 1 Juli 2013  

 

Reageer hier 10:12 uur  

Maandag , 1 Juli 2013  

Gemeenschapsgeld

 

Na o.a. de provincie Brabant met ongeveer 475 miljoen euro, heeft ook de provincie Gelderland het voornemen om – vermoedelijk – 200 miljoen euro te gaan investeren in o.m. woningbouw en infrastructuur.

Dit zijn m.i. goede voornemens nu het rijk bij het investeren in de economie sterk achterblijft. Waarbij ik mij wel de vraag stel of het de taak is van de lagere overheden om hetgeen landelijk wordt nagelaten, op deze wijze op te vangen. Maar er ligt veel geld op de plank. Gemeenschapsgeld.

 

Geen overheidslaag bestaat zonder de burger. Deze zorgt er voor door te werken, te investeren en d.m.v. onder meer het betalen van allerlei belastingen, dat de overheden over de financiën kunnen beschikken om (politieke) doelen te realiseren.

In gewoon Nederlands: de burgers betalen wat door de overheden wordt uitgegeven.

 

We kunnen vaststellen dat

-          Er door Europa steeds meer wordt geregeld met niet altijd positieve financiële gevolgen voor lagere overheden;

-          Er door de rijksoverheid nog steeds wordt gedacht dat zij het voor het zeggen heeft en er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt (oplopende tekorten);

-          Er door diverse provincies meer binnenkomt dan er uit gaat en daar nog steeds teveel regionale en lokale taken worden uitgevoerd;

-          De provincie niet een deel van al die miljoenen die op de plank liggen, gaat teruggeven aan de burgers;

-          Er op gemeentelijk niveau (gemeente Moerdijk) aan het eind van het jaar geld overblijft;

-          Minimaal één politieke partij van deze gemeente voorstelt om een deel van dit geld terug te geven aan de burger;

-          Deze politieke partij vergeet te vermelden dat ook dit – teruggegeven – geld op de een of andere manier weer terug moet naar de gemeente als de volgende begroting niet meer sluitend is;

-          De gemeente Moerdijk gaat voorstellen om te investeren in bouwprojecten voor 1,5 miljoen euro, omdat de woningcorporaties het zelf niet meer kunnen;

-          De gemeenten meer taken van rijk en provincie moeten gaan uitvoeren voor minder geld;

-          De lasten voor de burger blijven toenemen, zoals lokale belastingen en b.v. waterschapslasten;

-          Per saldo door allerlei overheidsmaatregelen de burgers er financieel op achteruit gaan;

-          We het uiteindelijk hebben over gemeenschapsgeld, dat we samen dienen op te brengen.

 

Zomaar een greep uit wat financiële berichtgeving van de afgelopen tijd.

 

Lichtpuntje

De gemeenteraadsverkiezingen (maart 2014) komen er aan.

Misschien dat het de komende maanden ietsjes beter lijkt te worden !?

 

 

 

Reageer hier 09:59 uur  

Woensdag , 12 Juni 2013  

 

 12 juni 2013

Bij het bruggetje bij de Perwijs in Zevenbergen

stond toch ooit een hondenpoepbak?

Gezien de zakjes in de kuil en omstreken hebben

de hondenbezitters ook zo gedacht.

 

Reageer hier 15:48 uur  

Woensdag , 5 Juni 2013  

                                                  Zeg maar houdoe!

En dan, zomaar ineens, en tijdens een fractievergadering, hoor je dat dé wethouder weggaat.
Je hoort het niet van Ada Grootenboer zelf, want zij zit op het VNG-congres de belangen van haar gemeente Moerdijk te promoten. Uiteraard las ik het op social media. Er werd wat afgetwitterd tussen 21.00 en 22.00 uur.

Geen grafstemming in de fractie, zoals in andere gemeenten waar wethouders, al dan niet met tegenzin, bij bosjes tegelijk opstappen. Alhoewel het onderwerp, waar we het in de fractie over hadden, hiertoe – met een knipoog – wel aanleiding toe. We hadden het over de begraafplaatsen in de gemeente. Eén grote nieuwe voor de gehele gemeente in Zevenbergen of een nieuwe, maar kleinere en uitbreiding van de begraafplaats in Klundert. Wel flink wat sentiment.

Nee. Euforie. Onze CDA-wethouder had het voor elkaar. Zij had de aanbeveling in haar zak en kan – wat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee betreft – begin september meteen aan de slag.

En ja. Na deze eerste emoties even somberen. Niks vreemds aan tegenwoordig. Even somberen: glas half vol, glas half leeg. Het water afgegoten, maar de rest is nog niet gaar.
Hoe moet het nou verder met het centrum van Zevenbergen, met het haven- en industrieterrein, met het logistieke park? Met het toerisme in de gemeente, met de scholen, met de jeugd?

Juist op het moment dat Ada met haar collega’s druk bezig zijn om Moerdijk goed op de kaart te zetten. Zomaar een kleine bloemlezing, waarvan ik zeker weet dat ik Ada te kort doe, gezien het volume van haar portefeuille.

In het college zullen ze deze wethouder gaan missen, maar ook in de raad, met haar feitenkennis en haar tegenspel. Haar ambtenaren, waardoor ze op handen werd gedragen. Bloemen te kort.

Ook in de CDA-fractie gaan we deze steunpilaarmissen. Want ze was er altijd als we weer eens met vragen zaten.

 

Ik realiseer me dat ik al in de verleden tijd zit te schrijven. Gelukkig nog een paar maanden (alhoewel…) om af te bouwen.

Ada je kent mijn slogan: ‘boek uit, nieuwe jas aan en deur dicht en vooral het licht niet vergeten’. Met de wetenschap dat je in de je nieuwe gemeente Goeree-Overflakkee met open armen zult worden verwelkomt.

 

En om met de woorden in de tweet van burgemeester Jac Klijs af te sluiten:

“Gefeliciteerd @gem_go! Jullie krijgen een goede burgemeester. #Moerdijk zal haar missen!”

Ada, van harte proficiat en heel veel succes toegewenst op dat mooie eiland!

Reageer hier 16:40 uur  

Woensdag , 27 Maart 2013  

Boomplantdag in Zevenbergen

Onder een stralende zon hebben ruim 100 kinderen op 27 maart 2013 bomen geplant aan de West- en de Zuidrand in Zevenbergen 

 

 

Reageer hier 09:21 uur  

Woensdag , 20 Maart 2013  

 

 20 maart 2013

Met half vasten net achter de rug
en waar je zoal tegen aanloopt in
het centrum van Zevenbergen

 

 

Reageer hier 15:11 uur  

Zondag , 10 Maart 2013  

 Samenwerkende gemeente

Dinsdag 5 maart jl. was ik bij de raadsbijeenkomst over het onderwerp bovenlokale en regionale samenwerking.

Een onderwerp dat midden in het brandpunt van de belangstelling staat.

Enerzijds wordt vanuit het Kabinet gestuurd op schaalvergroting en anderzijds kun je er als gemeente niet meer onderuit om samen te werken met andere gemeenten.

Vanuit het rijk is minister Plasterk op dit moment heel actief binnen provincies om te lobbyen voor grotere provincies. Ook de gemeenten moeten groter. Kleinere gemeenten dan 100.000 inwoners komen, als het aan het kabinet ligt, na deze kabinetsperiode niet meer voor. Opschalen is het nieuwe toverwoord.

 

Kleine gemeenten kunnen al het werk dat op hen afkomt binnenkort niet meer aan, is één van de argumenten. Daar zit wat in. De gemeenten krijgen steeds meer taken toegewezen. Als je niet op tijd om je heen kijkt als gemeente, om op deze terreinen samen te werken met andere gemeenten, dan mis je de boot. Dan is inderdaad één van de mogelijkheden het komen tot fusies.

 

Belangrijk is echter ook dat van de rijksoverheid, m.n. vanuit het Kabinet transparant en met de juiste informatie verteld wordt, wát er te verwachten is op het laagste overheidsniveau.

 

Ben ik meteen weer terug bij het onderwerp van deze blog. Bovenlokale en regionale samenwerking. De gemeente Moerdijk is volop bezig allerlei nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan met gemeenten in de regio West-Brabant en vooral in het westelijk deel van deze regio.

De gemeente heeft op tijd ingezien dat je het niet meer allemaal alleen kunt en dat je moet samenwerken, om alle voorzieningen voor de inwoners enigszins op peil te houden.

 

Werkgelegenheid, jeugdzorg, onderwijs, ik noem maar een paar beleidsterreinen.

Deze onderwerpen zijn al lang niet meer gebonden aan gemeente- grenzen. Efficiënter werken is hierbij één van de argumenten.

 

De inleider van de avond was Menno Fenger, hoogleraar aan de Erasmusuniversiteit. Met een paar schetsjes en diverse voorbeelden gaf hij beeldend weer, waar je als gemeente op dit moment tegen aanloopt. Maar ook de inwoners. Eén van zijn statements was dat de burger te weinig wordt meege- nomen in de veranderende omgeving. En dat daar nu juist een taak ligt voor de gemeente, voor het college, de raad en het management. Die afstand moet kleiner. Ook al zit die burger niet direct te wachten op de gemeentelijke overheid. Indirect blijven de bewoners te maken hebben met de gemeente.

 

Als één van de voorbeelden noemde Menno Fenger het gelopen proces rond de zwembaden. Een open deur zal je denken; maar zijn toelichting kwam wel aan bij zijn groep toe- hoorders, die bestond uit (burger-)raadsleden, collegeleden en enkele ambtelijke managers.

 

Blijft wel de vraag wat die burger er in maart 2014 van vindt. Als een groot deel van de werkzaamheden van de gemeente zijn geregionaliseerd of bovenlokaal georganiseerd. Weet de inwoner van Moerdijk dan nog op welke partij hij zal stemmen bij de raadsverkie- zingen. Het is nu al zo’n ver van mijn bed-show. En de afstand tot de ‘overheid’?

Die lijkt alleen maar groter te worden.

De bewoners betrekken bij de ontwikkeling van hun gemeente is meer dan een nota “Beginspraak op maat” belijden.
Interessant onderwerp om binnenkort nog eens een blog aan te wijden.

 

Reageer hier 13:55 uur